fbpx
LOADING

Prečo využívať Facebook Lead ads?

Prečo využívať Facebook Lead ads?

by Jakub Kováčik marec 09, 2020

Veľká časť firiem pracuje s databázou svojich potenciálnych či stálych zákazníkov. Potreba zbierania dát o používateľoch, personalizácia e-mailov pre obchodné účely, posielanie newsletterov či zbieranie kontaktov pre výberové konania. Častokrát bežný zber týchto kontaktov nestačí alebo je tento proces výrazne náročnejší ako by ste si želali. Existujú nástroje, ktoré vedia výrazne tieto procesy zjednodušiť či už úsporou nákladov alebo času. Na jeden taký sa pozrieme, možno trošku netradične cez Lead ads kampaně na Facebooku. 

Čo sú to tie Facebook Lead ads?  

Jedná sa o typ kampaní, ktoré inzerentom pomáhajú zbierať relevantné údaje od užívateľov. Asi najbežnejšie to sú: Meno, e-mail, telefón či mesto. Ale tento typ kampaní poskytuje oveľa širšie možnosti. 

Jedná sa o špeciálny typ kampane, ku ktorej ako jednej z mála nie je nevyhnutné prepojenie s webom, či aplikáciou. Všetko prebieha v rámci prostredia Facebooku. To, že to nie je nevyhnutné neznamená, že to netreba urobiť. V zásade platí, čím kvalitnejšie dáta máme o našich zákazníkoch, návštevníkoch, pracovníkoch tým lepšie vieme zacieliť danú reklamu a tým kvalitnejšie Leady vieme potencionálne získať.  

Ako spustím Lead ads kampaň? 

V rámci Business manageru na to existuje samostatný účel. Generovanie potencionálnych zákazníkov. 

Tvorba formulára

Je potrebné myslieť na obsah formulára. V akom jazyku, s akým úvodným obrázkom sa bude formulár zobrazovať. Samozrejme treba myslieť aj na obsah zdelenia, ktoré má uživateľa presvedčiť k vyplneniu údajov, čo je hľavným cieľom týchto kampaní. 

Formulár môžeme podmieniť okrem základných údajov ako je meno, e-mail, telefón či mesto, o širokú škálu otázok, ktoré si môžeme aj sami definovať. Zaujímavou možnosťou je aj plánovanie schôdzky a pod.

Nakoniec môže formulár vyzerať nejako takto. Určite nie je žiadúce vyžadovať veľké množstvo informácií, ale len tie, ktoré skutočne potrebujem. Užívatelia väčšinou naraz nie sú ochotní vyplniť citlivé údaje o sebe. Preto je tu na mieste povedať, že je potrebné reklamným zdelením a vhodnou kreativou u užívateľa vzbudiť záujem, prečo by mal formulár vyplniť. 

A čo výsledky? 

Tu sa bude dobré zmieniť, že je naozaj potrebné pred spustením kampane rozmýšlať či je tento formát vhodný pre naplnenie vašeho cieľa. Určite odporúčam testovať formuláre s rôznym zameraním. Či už sa jedná o zber dát prostredníctvom formy: 

  • Súťaže o poukážky, zľavové kupóny na prvý nákup
  • Získavaníe e-mailov do databáze pre newsletter – formou kampane o zasielaní noviniek.
  • Pre náborové kampane – kde vám to môže výrazným spôsobom zvýšiť počet a kvalitu účastníkov na nejaké výberové konanie. 
  • Poskytovanie služieb – relevantný kontakt pre následné oslovenie s ponukou 

Testovanie 2 rôznych účelov. Konverze na vyplnění formulár na webe a FB Lead ads. 

Porovnanie dvoch účelov kampane v rámci náborovej kampane na pracovníkov pre našeho klienta. CPA za vyplnený formulár je u Lead ads kampane 3,6 x nižší. V rámci testu sme použili identické verzie kreatívy a reklamného zdelenia. Kampane s optimalizáciou na konverzie smerovali  užívateľov na web klienta, kde bola vytvorená vlastná konverzia na odoslanie formulára. 

Záver 

Lead ads kampane sú zaujímavým nástrojom propagácie na Facebooku, a pre niekoho je to perspektívny formát kampaně ako môže výrazne rozšíriť svoju databázu potencionálnych zákazníkov alebo zaplniť výberové konanie tými najlepšími. Ako pri všetkom ani tu sa medze kreativity nekladú a je možné výsledný formulár nakombinovať ľubovolne podľa vytýčených cielov a tak dosiahnuť čo najrelevatnejších výsledkov.

Related Articles